A rendezvénysorozat célja:

Az óvodai ellátásban részesülők és a különböző tanintézményekben tanulók figyelmének felhívása a sportra, a közösségi játékokra, az egészséges életmódra, kedvteremtés körükben a rendszeres sportoláshoz. 

Helye, ideje:

A benevezett Tanintézmény vezetője által kijelölt területen.

2022. május 25-én 00:00 – 21:00 óra között.

Rendezők:

Az országos verseny e kiírásnak megfelelő koordinációját, irányítását a szabadidősport világszervezetétől (TAFISA) kapott felhatalmazás alapján a Magyar Szabadidősport Szövetség, az egyes, tanintézményi Kihívás Napi rendezvények szervezését és lebonyolítását jelen versenykiírás alapján a helyi szervező pedagógusok végzik.

A verseny résztvevői:

A versenykiírás tartalmát és feltételeit elfogadó 

  • tanintézmények (jelen kiírás alapján): általános-, közép- és felsőoktatási intézmények, valamint óvodák

Lebonyolítás:

A lebonyolítás lényege, hogy a játéknapon folyó küzdelemben a résztvevő Tanintézmények egymással vetélkednek saját, tetszőleges rendszerükben. 

Sportaktivitásnak a legalább 15 perc pulzusnövelő mozgás értendő. Egy folyamatos sporttevékenység – függetlenül attól, hogy időtartama a 15 percnek többszöröse – 1 sportolásnak számít.

A szervező pedagógusoknak a helyi Kihívás Napi eseményekről az online felületre fel kell tölteni:

  • programtervet a Kihívás Napja honlapjára (2022. május 20. éjfélig),
  • a verseny napján jelentést és néhány digitális fotót a sportaktivitásokról, 
  • beszámoló jegyzőkönyvet (a honlapon való kitöltéssel), legkésőbb május 26-án 12:00 óráig.

A testmozgás, sportolás közben kötelező a rendezvény ideje alatt a pandémiával kapcsolatban érvényben lévő védelmi és korlátozó intézkedések betartása!

A tanintézményeknek lehetősége van benevezni a plusz Széchenyi Kihívásra. A versengés részleteiről ITT tájékozódhat! 

Helyezések eldöntése:

A tanintézmény létszámához viszonyítottan az első három legtöbb 15 perces aktivitást végző tanintézményt, óvodát díjazzuk.

Nevezés:

Amennyiben egy tanintézmény részt kíván venni, úgy ezt a szándékot a tanintézményi nevezés beküldésével kell kinyilvánítani. 

A nevezésnek tartalmaznia kell: 

a tanintézmény nevét, pontos címét, email címét, hivatalos tanulói létszámát, a tanintézmény vezetőjének nevét, a Kihívás Napját szervező tanár nevét, pontos címét, telefon és email címét.

A nevezés elektronikus úton történik. 

Nevezésre a www.kihivasnapja.hu oldalon van lehetőség. 

Részvételi díj: INGYENES!

A nevezések beérkezési határideje: 2022. május 20. 24:00 

Díjazás:

A kategória győztese elnyeri a “Magyarország Legsportosabb Tanintézménye” címet és a vele járó virtuális plakettet. Díjazzuk a legtöbb sportaktivitást végző tanintézményeket:

  1. helyezett: 100.000,- Ft értékű sportszerutalvánnyal
  2. helyezett: 70.000,- Ft értékű sportszerutalvánnyal
  3. helyezett: 50.000,- Ft értékű sportszerutalvánnyal

A benevezett iskolák és óvodák között további 15 db 50.000,- Ft értékű sportszerutalványt sorsolunk ki.

A díjazásánál és a sorsolásban kizárólag azokat a tanintézményeket vesszük figyelembe, akik előzetesen, a megadott határidőig feltöltötték az elektronikus felületre a rendezvény napjára összeállított programot (2022. május 20. 24 óráig), valamint a Kihívás Napján készült és legkésőbb 2022. május 26-án 12.00 óráig beküldött fotókkal és beszámoló jegyzőkönyvvel dokumentálták programjaikat.

A díjak átadására később kerül sor, arról az érintettek levélben kapnak értesítést.

Költségek:

A Kihívás Napja Szervezőbizottság vállalja a központi propaganda, a központi felkészítés, valamint a fenti díjazás költségeit.

Egyéb költségeket a helyi szervezők fedezik.

Egyebek:

a./ A 2022. évi kiírásban egymással párhuzamosan különböző kategóriákat is meghirdethetünk a Kihívás Napja programjaként (települések, tanintézmények, közösségek, munkahelyek).

b./ A rendezvény emblémáját csak változtatás nélkül szabad használni, abból elvenni vagy kitakarni tilos!

c./ A nevezési adatokban történt változások be nem jelentéséből adódó gondokért a Kihívás Napja Szervezőbizottság felelősséget nem vállal.