Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a www.kihivasnapja.hu honlapra látogató, az Kihívás Napja (továbbiakban KN) programokra regisztráló (továbbiakban Résztvevő) személyes adatainak kezelésére jogszerű módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor. Jelen tájékoztató tartalmazza a KN programok kiírásain keresztül megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá a Résztvevők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit. 

Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Magyar Szabadidősport Szövetség (székhely: 1146 Istvánmezei út 1-3. Budapest, Magyarország, adószám: 19014702-2-42)

Telefon: (+36 1) 460-6816

E-mail: info_kukac_masport.hu

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A Résztvevő a KN programokba történő regisztrációval kifejezetten elfogadja az Adatkezelő jelen Tájékoztatóját, illetve az Adatkezelő Tájékoztatóban részletezett adatkezelési gyakorlatát. Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://kihivasnapja.hu/ honlapon. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására, melyről a Résztvevőt megfelelően értesíti. Az Adatkezelő külön felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni az Adatkezelő fenti I. pontban foglalt elérhetőségein. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A www.kihivasnapja.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Adatkezelés célja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
A KN programokban szereplő kihívásokban/pályázatokban való részvételhez szükséges adatok megadása, a regisztrált Résztvevővel való kapcsolattartás biztosítása, hírlevél vagy push notification formájában. Név, email cím, település, telefonszám, postacím

Facebook vagy G-mail profil elérhetősége azokon keresztül történő regisztráció esetén

Visszavonásig

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A KN programokban való részvételhez szükséges regisztrációval a Résztvevő adatai a jelen Tájékoztatóban megjelölt Cantinart Vizuális és Marketing Szolgáltató Kft. szerverszolgáltatónál, mint adatfeldolgozónál kerülnek tárolásra. 

A 2. pontban ismertetett személyes adatok kezelésére az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai, valamint a megjelölt adatfeldolgozók és további adatkezelők jogosultak. 

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Tárhelyszolgáltató adatai:

https://cantinart.hu/

Tárhelyszolgáltató neve: Cantinart Vizuális és Marketing Szolgáltató Kft.

Elérhetősége: 1136 Budapest, Hollán Ernő u 19-21. A. ép. V. em. 2.

Tel: 06 1 794 3762

email: office_kukac_cantinart.hu