A  Kinder Joy of Moving Kihívás célja:

A „Kinder Joy of Moving Kihívás” a Ferrero Magyarország Kft. (cím: 1133, Budapest, Váci út 76.) által szponzorált, de kizárólag a Magyar Szabadidősport Szövetség által szervezett versenyszám, amely szintén a Magyar Szabadidősport Szövetség által szervezett Kihívás Napjának keretén belül, tanintézményi kategóriában kerül megrendezésre. A szervező Magyar Szabadidősport Szövetség a „Kinder Joy of Moving Kihívás” révén a Kihívás Napján tanintézményi kategóriában plusz lehetőséget biztosít játékos sportfeladatok elvégzésére felhívó nyereményjátékban való részvételre – ezen keresztül népszerűsítve a rendszeres, örömmel végzett testmozgást és az aktív, egészséges életmódot.

Helye, ideje:

A „Kinder Joy of Moving Kihívás”-ba benevezett tanintézmények programjainak területén.

2023. május 31-én 00:00 – 21:00 óra között.

Rendezők:

Az országos verseny e kiírásnak megfelelő koordinációját, irányítását a szabadidősport világszervezetétől (TAFISA)  kapott felhatalmazás alapján a Magyar Szabadidősport Szövetség, az egyes rendezvények szervezését és lebonyolítását jelen versenykiírás alapján a helyi szervezők végzik.

A verseny résztvevői:

A versenykiírás tartalmát és feltételeit elfogadó azon tanintézmények ,akik beneveznek a Kihívás Napja eseményre, jogusulttá válnak a plusz „ Kinder Joy of Moving Kihívás”-ra történő nevezésre is.

A „ Kinder Joy of Moving Kihívás”-ra történő nevezés nem kötelező, hanem szabadon választható. Csak a „Kinder Joy of Moving Kihívás”-ra külön nevezni nem lehet. 

Lebonyolítás:

A pályázó intézményeknek az alábbi linken található Kinder Joy of Moving mozgást népszerűsítő, játékos mozgásformákból kell 4 db -ot kiválasztaniuk, és azt még két – a videókban nem szereplő, hasonló jellegű  – mozgásformával kiegészíteniük. A választott feladatokból a pályázó intézményeknek sorversenyt kell szervezniük. Egy sorverseny időtartalma legalább 15 perc kell, hogy legyen – ennél hosszabb is lehet, de a Kihívás Napja versenykiírása szerint az is csak 1 aktivitásnak számít. A cél a minél kreatívabb sorverseny kitalálása, amelynek végzésével minél többször elvégezhető a 15 perces mozgás.

A Kinder Joy of Moving mozgást népszerűsítő, játékos mozgásformák itt érhetőek el

A pályázóknak 2023. május 26. éjfélig az általuk a Magyar Szabadidősport Szövetség által üzemeltetett www.kihivasnapja.hu weboldalon létrehozott fiókjukba fel kell tölteniük „ Kinder Joy of Moving Kihívás” programtervüket, amelynek tartalamaznia kell:

  • a 4 különböző mozgásformát bemutató választott videók linkjeit vagy a megnevezéseiket
  •  a plusz 2 feladat rövid leírását, ismertetését
  • a sorverseny lebonyolításának rövid ismertetését (pl. minden gyerek bevonásával zajlik, csapatok versenyeznek egymással, stb.)

Sportaktivitásnak a legalább 15 perc pulzusnövelő mozgás értendő. Egy folyamatos sporttevékenység – függetlenül attól, hogy időtartama a 15 percnek többszöröse – 1 aktivitásnak számít.

A pályázó intézményeket képviselő helyi szervezőknek a fent megjelölt, a a Magyar Szabadidősport Szövetség által üzemeltetett [www.kihivasnapja.hu] weboldalon létrehozott fiókjukba az eseményt követően, de legkésőbb 2023. június 1-én 12:00 óráig az alábbiakat kell feltölteniük:

  • min 6 db jó minőségű fotót a sportaktivitásokról – minden feladatról legalább egyet
  • beszámoló jegyzőkönyvet (a honlapon való kitöltéssel)
  • a fotók mellett opcionálisan lehetőség van a sorversenyt bemutató rövid videó küldésére is.

Nevezés:

Nevezésre a a Magyar Szabadidősport Szövetség által üzemeltetett www.kihivasnapja.hu oldalon a létrehozott fiókba/profilba belépve, a tanintézményi kategóriára történt benevezést követően van lehetőség, a „ Kinder Joy of Moving Kihíváson” való részvétel kiválasztásával.

A nevezés elektronikus úton történik. 

Részvételi díj: INGYENES!

A nevezések és a programterv beérkezési határideje: 2023. május 26. éjfél

A kihívásra egy tanintézmény egy aktivitással jelentkezhet. 

Díjazás:

A szervező a „Kinder Joy of Moving Kihívás”-t és a jelen kiírásban előírt feltételeket teljesítő óvodák, általános iskolák és középiskolák között 15 x 30.000,-Ft értékű sportszerutalványt sorsol ki.

A sorsolásban a szervező kizárólag azokat a tanintézményeket veszi figyelembe, akik a megadott határidőig feltöltötték a profilba a programtervet, 6 db jó minőségű fotót, valamint legkésőbb 2023.  június 1. 12.00 óráig beküldik – a Magyar Szabadidősport Szövetség által üzemeltetett www.kihivasnapja.hu felületen elérhető és kitölthető -, a program értékeléséről szóló beszámolójukat.

A sorsolásban minden fenti feltételeknek megfelelő tanintézmény részt vesz, függetlenül attól, hogy egyébként a Kihívás Napja tanintézményi kategóriában díjazásban részesültek-e. 

A kisorsolt, nyertes tanintézmények listáját a Magyar Szabadidősport Szövetség a www.kihivasnapja.hu weboldalon legkésőbb 2023.06.02-án 12 óra után teszi közzé. 

Költségek:

A központi propaganda, a felkészítés, valamint a fenti díjazás költségeit a Magyar Szabadidősport Szövetség viseli.

Egyéb költségeket a pályázó intézményeket képviselő helyi szervezők kötelesek fedezni

Adatvédelmi rendelkezések

A „Kinder Joy of Moving Kihívás” és a Kihívás Napja rendezvények tekintetében a beküldött pályázatok elbírálása tekintetében és körében adatkezelőnek a Magyar Szabadidősport Szövetség minősül. A Magyar Szabadidősport Szövetség a pályázatok során beküldött személyes adatokat kizárólag a fenti nyertesek kiválasztása céljából kezeli. A Magyar Szabadidősport Szövetség által végzett adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztató elérhető a Magyar Szabadidősport Szövetség által üzemeltetett www.kihivasnapja.hu weboldalon.  

Egyebek:

a./ A 2023. évi kiírásban egymással párhuzamosan különböző kategóriákat hirdetünk a Kihívás Napja programjaként (települések, tanintézmények, munkahelyek, , közösségek, ).

b./ A rendezvény emblémáját csak változtatás nélkül szabad használni, abból elvenni vagy kitakarni tilos!

c./ A nevezési adatokban történt változások be nem jelentéséből adódó gondokért a Kihívás Napja Szervezőbizottság felelősséget nem vállal.