1. A rendezvénysorozat célja:

A lakosság figyelmének felhívása a sportra, a közösségi játékokra, az egészséges életmódra, kedvteremtés körükben a rendszeres sportoláshoz.
Magyarország lakosságának megszólítása, hogy 2019-ben is legyen mindenkinek saját kihívása ezen a napon!

2. Helye, ideje:

A benevezett települések területén.

2019. május 29-én 00:00 – 21:00 óra között.

3. Rendezők:

Az országos verseny e kiírásnak megfelelő koordinációját, irányítását a szabadidősport világszervezetétől (TAFISA) kapott felhatalmazás alapján a Magyar Szabadidősport Szövetség, az egyes, települési rendezvények szervezését és lebonyolítását jelen versenykiírás alapján a helyi szervezők végzik.

4. A verseny résztvevői:

A versenykiírás tartalmát és feltételeit elfogadó települések (amennyiben társ-települést hív meg a benevező település a helyi eseményeken résztvevők körébe, azt 2019. május 15-ig kell jelenteni).

A versenykiírás tartalmát és feltételeit elfogadó

  • magyarországi települések (jelen kiírás alapján)
  • tanintézmények (külön kiírás alapján)
  • munkahelyi csapatok (külön kiírás alapján)
  • tűzoltóparancsnokságok dolgozói (külön kiírás alapján)
  • sportszervezetek (külön kiírás alapján)
  • 3-1-2 Meridiántorna gyakorlói (külön kiírás alapján)

A helyi sportjátékokban lakhelytől, kortól, munkahelytől és nemzetiségtől függetlenül bárki részt vehet.

5. Lebonyolítás:

A lebonyolítás lényege, hogy a játéknapon folyó küzdelemben mely településen teljesítenek több 15 perces sportolást (sportaktivitást), a település lélekszámához képest. Egy-egy személy a 2. pontban jelzett idő- és területi határon belül több sportolással is hozzájárulhat települése sikeréhez. A település időarányos összeredménye azonban nem haladhatja meg azt a számot (matematikai maximum), mintha a település teljes népessége folyamatosan sportolna.

Sportaktivitásnak a legalább 15 perc pulzusnövelő mozgás értendő. Egy folyamatos sporttevékenység – függetlenül attól, hogy időtartama a 15 percnek többszöröse – 1 sportolásnak számít.

A helyi szervezőknek a verseny napján (egy később ismertetendő rendszer szerint) tájékoztatást kell adniuk a teljesítések állásáról a versenyközpont számára. A jelentéseket a versenyközpont rögzíti, és a visszaélések elkerülése érdekében összeveti az adott település lélekszám adatával és az eltelt versenyidővel.

A matematikai maximumnál nagyobb adatot szolgáltató településeket a versenyközpont haladéktalanul kizárja!

A játékban a települések az alábbi kategóriákban mérkőznek egymással:

I. kategória a 700 főnél kisebb lélekszámúak;

II. kategória a  700 – 1499 fő közötti lélekszámúak;

III. kategória az 1500 – 2999 fő közötti lélekszámúak;

IV. kategória a 3000 – 7999 fő közötti lélekszámúak;

V. kategória a 8000 – 24999 fő közötti lélekszámúak;

VI. kategória a 25000 – 69999 fő közötti lélekszámúak;

VII. kategória a 70000 fő vagy a feletti lélekszámúak.

6. Helyezések eldöntése:

Amennyiben egy kategórián belül két vagy több település azonos eredményt ér el (az arányszám tekintetében), akkor a „Magyarország legsportosabb települése” díjat és a hozzá tartozó nyereményeket az érintettek megosztva kapják.

7. Nevezés:

A nevezésnek tartalmaznia kell:

A település nevét, az önkormányzati hivatal pontos címét, telefonszámát, email címét, a település hivatalos lélekszámát, a helyi rendező szervezet, vagy személy nevét, postacímét, telefonszámát, email címét, a részvételi díj (nevezési díj) befizetőjének adatait, számlaszámát, adószámát.

Az idei évben a nevezés elektronikus úton történik.

Nevezésre a www.kihivasnapja.hu oldalon van lehetőség.

Részvételi díj:

I. kategóriában: 2000.-Ft + ÁFA

II. kategóriában: 3000.-Ft + ÁFA

III. kategóriában: 4000.-Ft + ÁFA

IV. kategóriában: 6000.-Ft + ÁFA

V. kategóriában: 8000.-Ft + ÁFA

VI. kategóriában: 10000-Ft + ÁFA

VII. kategóriában: 15000.-Ft + ÁFA

A nevezések beérkezési határideje:  2019. május 20.

A részvételi díj befizetési határideje: 2019. május 23.

8. Díjazás:

Az egyes kategóriák győztesei elnyerik a “Magyarország legsportosabb települése” címmel járó serleget, valamint az alábbi díjazásban részesülnek:

I. kategória: 50.000.-Ft értékű sportszerutalvány

II. kategória: 60.000.-Ft értékű sportszerutalvány

III. kategória: 65.000.-Ft értékű sportszerutalvány

IV. kategória: 70.000.-Ft értékű sportszerutalvány

V. kategória: 75.000.-Ft értékű sportszerutalvány

VI. kategória: 85.000.-Ft értékű sportszerutalvány

VII. kategória: 100.000.-Ft értékű sportszerutalvány

 

Az összes benevezett és a rendezvény napján aktív települések között az I. – IV. kategóriában 2-2, míg az V. – VII. kategóriában 1-1 díjat sorsolunk ki.

I. kategória: 25.000.-Ft értékű sportszerutalvány (3 db)

II. kategória: 30.000.-Ft értékű sportszerutalvány (3 db)

III. kategória: 50.000.-Ft értékű sportszerutalvány (3 db)

IV. kategória: 70.000.-Ft értékű sportszerutalvány (3 db)

V. kategória: 200.000.-Ft értékű sportszerutalvány (2 db)

VI. kategória: 250.000.-Ft értékű sportszerutalvány (2 db)

VII. kategória: 300.000.-Ft értékű sportszerutalvány (2 db)

A sorsolás közjegyző jelenlétében, 2019. május 30-án történik.

A díjazásánál és a sorsolásban kizárólag azokat a településeket vesszük figyelembe, akik előzetesen feltöltötték az elektronikus felületre a településük programját a megadott határidőig (2019. május 20-ig), és a Kihívás Napján készült és még azon a napon feltöltött fotókkal dokumentálták programjaikat.

9. Költségek:

Az Országos Szervezőbizottság vállalja a központi propaganda, a felkészítés, valamint a fenti díjazás költségeit.

Egyéb költségeket a helyi szervezők fedezik.

10. Egyebek:

  • A 2019. évi kiírásban egymással párhuzamosan hat kategóriát hirdetünk a Kihívás Napja programjaként (települések, tanintézmények, munkahelyek, tűzoltóparancsnokságok, sportszervezetek, 3-1-2 Meridiántorna gyakorlóhelyek).
  • A rendezvény emblémáját csak változtatás nélkül, az Országos Szervezőbizottság hozzájárulásával szabad használni, abból elvenni vagy kitakarni tilos!
  • A nevezési adatokban történt változások be nem jelentéséből adódó gondokért az Országos Szervezőbizottság felelősséget nem vállal.

ELMARAD AZ IDEI KIHÍVÁS NAPJA

Tisztelt Érdeklődők!
Kedves Játékostársaink!

A szabadidősport világszervezete (TAFISA) a koronavírus okozta kockázatokra tekintettel nem hirdeti meg a 2020-as World Challenge Day-t, Magyarország Kormánya pedig április 9-én határozatlan időre meghosszabbította a kijárási korlátozást az országban. Ezen körülményeket és az egészségügyi kockázatot felelősen mérlegelve, szövetségünk nem hirdeti meg az idei Kihívás Napját. Az önkormányzati, iskolai, munkahelyi, és egyéb színterek most olyan újfajta kihívásokkal néznek szembe, amelyek nem teszik lehetővé, hogy eseménysorozatunk az elvárásoknak és hagyományoknak megfelelően kerüljön megrendezésre.

A közösségi sportélményekre sajnos még várnunk kell, ugyanakkor bízunk benne, hogy hamarosan ismét találkozhatunk szövetségünk más, a Kihívás Napja szellemiségéhez hasonló programjain.

Addig is, jó egészséget és sok energiát kívánunk minden kedves partnerünknek a napi kihívásokhoz!

Üdvözlettel:
Magyar Szabadidősport Szövetség