fbpx

A www.kihivasnapja.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: felhasználó) a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a felhasználók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Magyar Szabadidősport Szövetség (székhely: 1146 Istvánmezei út 1-3. Budapest, Magyarország) adószám: 19014702-2-42

Telefon: (+36 1) 460-6816

E-mail: kihivasnapja_kukac_masport.hu

Az adatkezelő adatkezelési tevékenységét az üzemeltetővel kötött szerződés alapján, az üzemeltető közreműködésével végzi.

Az üzemeltető adatai:

http://cantinart.hu/
Üzemeltető neve: Cantinart Vizuális és Marketing Szolgáltató Kft.
Elérhetősége: 1136 Budapest, Hollán Ernő u 19-21. A. ép. V. em. 2.
Telefon: (+36 1) 794-3762
email: office_kukac_cantinart.hu

2. Az adatkezelés célja

A weboldal használatához, valamint a Kihívás Napja versennyel összefüggésben megadott adatokat az adatkezelő kizárólag jelen versenyben való részvétel, valamint a következő évi Kihívás Napja versennyel kapcsolatos értesítés céljából kezeli.

3. Az adatkezelés jogalapja

A felhasználó által a weboldal használatához, valamint a Kihívás Napja versennyel összefüggésben megadott adatok kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, amelyet a honlapon a Jelentkezési folyamat utolsó állomásaként, az erre szolgáló négyzet kipipálásával adhat meg. A hozzájárulás visszavonását a felhasználó a kihivasnapja@masport.hu e-mail címre küldött üzenetben bármely időpontban kérheti.

4. A kezelt adatok köre

A felhasználó által a Kihívás Napja versennyel összefüggésben önkéntesen megadott adatok mellett a rendszer a honlap megtekintése során automatikusan rögzíti a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Sem az adatkezelő, sem az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

5. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A www.kihivasnapja.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

A felhasználó által a 2. pontban meghatározott célból megadott adatokat az adatkezelő minden esetben a versenyt követő év május 31-ig törli.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre

A felhasználó által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat az adatkezelő harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

7. A felhasználó jogai

A felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérelmezheti az adatkezelőtől az általa megadott személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A felhasználó az adatkezelő által legkésőbb 30 napon belül meg nem válaszolt, adatkezeléssel kapcsolatos panaszát az illetékes felügyeleti hatóság részére nyújthatja be.

ELMARAD AZ IDEI KIHÍVÁS NAPJA

Tisztelt Érdeklődők!
Kedves Játékostársaink!

A szabadidősport világszervezete (TAFISA) a koronavírus okozta kockázatokra tekintettel nem hirdeti meg a 2020-as World Challenge Day-t, Magyarország Kormánya pedig április 9-én határozatlan időre meghosszabbította a kijárási korlátozást az országban. Ezen körülményeket és az egészségügyi kockázatot felelősen mérlegelve, szövetségünk nem hirdeti meg az idei Kihívás Napját. Az önkormányzati, iskolai, munkahelyi, és egyéb színterek most olyan újfajta kihívásokkal néznek szembe, amelyek nem teszik lehetővé, hogy eseménysorozatunk az elvárásoknak és hagyományoknak megfelelően kerüljön megrendezésre.

A közösségi sportélményekre sajnos még várnunk kell, ugyanakkor bízunk benne, hogy hamarosan ismét találkozhatunk szövetségünk más, a Kihívás Napja szellemiségéhez hasonló programjain.

Addig is, jó egészséget és sok energiát kívánunk minden kedves partnerünknek a napi kihívásokhoz!

Üdvözlettel:
Magyar Szabadidősport Szövetség