1. A rendezvénysorozat célja:

A Tűzoltóparancsnokságokon dolgozók figyelmének felhívása a sportra, a közösségi játékokra, az egészséges életmódra, kedvteremtés a rendszeres sportoláshoz.

2. Helye, ideje:

Országosan a benevezett Tűzoltóparancsnokságokon.

2017. május 31-én 00:00 – 21:00 óra között bármikor.

3. Rendezők:

Az országos verseny koordinációját, irányítását a Magyar Szabadidősport Szövetség, míg az egyes Tűzoltóparancsnokságok rendezvényeinek szervezését és lebonyolítását jelen kiírás alapján a helyi szervezők végzik.

4. A verseny résztvevői:

A Tűzoltóparancsnokságok dolgozói (kortól, nemtől, és nemzetiségtől függetlenül).

5. Lebonyolítás:

A lebonyolítás lényege, hogy a játéknapon folyó küzdelemben mely Tűzoltóparancsnokságon teljesítenek több percnyi sportolást (sportaktivitást).

Sportaktivitásnak a legalább 15 perc pulzusnövelő mozgás értendő.

A helyi szervezőknek a Kihívás Napján tájékoztatást kell adniuk a teljesítések állásáról a Magyar Szabadidősport Szövetség számára. Az eredményeket a Szövetség rögzíti. A játékban a Tűzoltóparancsnokságok egymás között is mérkőznek és küzdenek meg a „Magyarország legsportosabb Tűzoltóparancsnoksága” címért.

6. Program:

  • Bemelegítés tetszőleges (zenés, táncos, játékos, stb.) formában a Tűzoltóparancsnokságok területein.
  • Egyéb lehetőségek (tűzoltóparancsnokságon kialakított önálló programok, melyek megszervezéséhez a Magyar Szabadidősport Szövetség szívesen nyújt segítséget, a Kihívás Napja alkalmából rendelkezésre álló programlehetőségek kiajánlásával): tűzoltóautó tolása, munkahelyi torna, Nordic Walking, testanalizálás, stb.

7. Helyezések eldöntése:

A Tűzoltóparancsnokság létszámának arányában a legtöbb sportaktivitást elért Tűzoltóparancsnokság elnyeri a “Magyarország legsportosabb Tűzoltóparancsnoksága” címmel járó serleget.

A versenyen részt vevő összes Tűzoltóparancsnokság emléklapban részesül.

8. Díjazás:

A legaktívabb csapat díja a „Magyarország Legsportosabb Tűzoltóparancsnoksága” cím, és a vele járó serleg.

A három legaktívabb csapat között 100.000.-Ft összértékű élménycsomagokat osztunk szét.

A versenyen résztvevő további csapatokat emléklappal jutalmazzuk.

9. Nevezés:

A nevezésnek tartalmaznia kell:

a Tűzoltóparancsnokság nevét, email címét, pontos címét és bélyegzőjét, a helyi szervező nevét, telefonszámát és a Tűzoltóparancsnokságon dolgozók létszámát.

A jelentkezésre a www.kihivasnapja.hu oldalon van lehetőség.

A jelentkezés véglegesítéséhez a nevezési lapot 1 példányban ki kell nyomtatni, az előírt helyen cégszerűen alá kell írni és a Szövetség címére kell beküldeni (postán vagy emailen, szkennelt formátumban).

Részvételi díj: INGYENES!

A nevezések beérkezési határideje: 2017. május 17.

10. Egyebek:

  1. A 2017. évi kiírásban egymással párhuzamosan hat kategóriát hirdetünk a Kihívás Napja programjaként (települések, tanintézmények, tűzoltóparancsnokságok, cégek, szerkesztőségek, magánszemélyek).
  2. A versenyben a sorsolási lapot kitöltő személyek között az Országos Szervezőbizottság több százezer forint összértékben egyéni sportfelszereléseket sorsol ki.
  3. A települések, a tanintézmények, a tűzoltóparancsnokságok, a cégek és a szerkesztőségek versenyrendszerében részt vevő magánszemélyek a külön részükre kiírt játékban is megmérettethetik magukat.
  4. A rendezvény emblémáját csak változtatás nélkül, az Országos Szervezőbizottság hozzájárulásával szabad használni, abból elvenni vagy kitakarni tilos!
  5.  A nevezési adatokban történt változások be nem jelentéséből adódó gondokért az Országos Szervezőbizottság felelősséget nem vállal.

Versenykiírás letöltése tűzoltóparancsnokságok számára (.PDF)