fbpx

1. A rendezvénysorozat célja:

A lakosság figyelmének felhívása a sportra, a közösségi játékokra, az egészséges életmódra, kedvteremtés körükben a rendszeres sportoláshoz.
Magyarország lakosságának megszólítása, hogy 2019-ben is legyen mindenkinek saját kihívása ezen a napon!

2. Helye, ideje:

A benevezett települések területén.

2019. május 29-én 00:00 – 21:00 óra között.

3. Rendezők:

Az országos verseny e kiírásnak megfelelő koordinációját, irányítását a szabadidősport világszervezetétől (TAFISA) kapott felhatalmazás alapján a Magyar Szabadidősport Szövetség, az egyes, települési rendezvények szervezését és lebonyolítását jelen versenykiírás alapján a helyi szervezők végzik.

4. A verseny résztvevői:

A versenykiírás tartalmát és feltételeit elfogadó települések (amennyiben társ-települést hív meg a benevező település a helyi eseményeken résztvevők körébe, azt 2019. május 15-ig kell jelenteni).

A versenykiírás tartalmát és feltételeit elfogadó

  • magyarországi települések (jelen kiírás alapján)
  • tanintézmények (külön kiírás alapján)
  • munkahelyi csapatok (külön kiírás alapján)
  • tűzoltóparancsnokságok dolgozói (külön kiírás alapján)
  • sportszervezetek (külön kiírás alapján)
  • 3-1-2 Meridiántorna gyakorlói (külön kiírás alapján)

A helyi sportjátékokban lakhelytől, kortól, munkahelytől és nemzetiségtől függetlenül bárki részt vehet.

5. Lebonyolítás:

A lebonyolítás lényege, hogy a játéknapon folyó küzdelemben mely településen teljesítenek több 15 perces sportolást (sportaktivitást), a település lélekszámához képest. Egy-egy személy a 2. pontban jelzett idő- és területi határon belül több sportolással is hozzájárulhat települése sikeréhez. A település időarányos összeredménye azonban nem haladhatja meg azt a számot (matematikai maximum), mintha a település teljes népessége folyamatosan sportolna.

Sportaktivitásnak a legalább 15 perc pulzusnövelő mozgás értendő. Egy folyamatos sporttevékenység – függetlenül attól, hogy időtartama a 15 percnek többszöröse – 1 sportolásnak számít.

A helyi szervezőknek a verseny napján (egy később ismertetendő rendszer szerint) tájékoztatást kell adniuk a teljesítések állásáról a versenyközpont számára. A jelentéseket a versenyközpont rögzíti, és a visszaélések elkerülése érdekében összeveti az adott település lélekszám adatával és az eltelt versenyidővel.

A matematikai maximumnál nagyobb adatot szolgáltató településeket a versenyközpont haladéktalanul kizárja!

A játékban a települések az alábbi kategóriákban mérkőznek egymással:

I. kategória a 700 főnél kisebb lélekszámúak;

II. kategória a  700 – 1499 fő közötti lélekszámúak;

III. kategória az 1500 – 2999 fő közötti lélekszámúak;

IV. kategória a 3000 – 7999 fő közötti lélekszámúak;

V. kategória a 8000 – 24999 fő közötti lélekszámúak;

VI. kategória a 25000 – 69999 fő közötti lélekszámúak;

VII. kategória a 70000 fő vagy a feletti lélekszámúak.

6. Helyezések eldöntése:

Amennyiben egy kategórián belül két vagy több település azonos eredményt ér el (az arányszám tekintetében), akkor a „Magyarország legsportosabb települése” díjat és a hozzá tartozó nyereményeket az érintettek megosztva kapják.

7. Nevezés:

A nevezésnek tartalmaznia kell:

A település nevét, az önkormányzati hivatal pontos címét, telefonszámát, email címét, a település hivatalos lélekszámát, a helyi rendező szervezet, vagy személy nevét, postacímét, telefonszámát, email címét, a részvételi díj (nevezési díj) befizetőjének adatait, számlaszámát, adószámát.

Az idei évben a nevezés elektronikus úton történik.

Nevezésre a www.kihivasnapja.hu oldalon van lehetőség.

Részvételi díj:

I. kategóriában: 2000.-Ft + ÁFA

II. kategóriában: 3000.-Ft + ÁFA

III. kategóriában: 4000.-Ft + ÁFA

IV. kategóriában: 6000.-Ft + ÁFA

V. kategóriában: 8000.-Ft + ÁFA

VI. kategóriában: 10000-Ft + ÁFA

VII. kategóriában: 15000.-Ft + ÁFA

A nevezések beérkezési határideje:  2019. május 20.

A részvételi díj befizetési határideje: 2019. május 23.

8. Díjazás:

Az egyes kategóriák győztesei elnyerik a “Magyarország legsportosabb települése” címmel járó serleget, valamint az alábbi díjazásban részesülnek:

I. kategória: 50.000.-Ft értékű sportszerutalvány

II. kategória: 60.000.-Ft értékű sportszerutalvány

III. kategória: 65.000.-Ft értékű sportszerutalvány

IV. kategória: 70.000.-Ft értékű sportszerutalvány

V. kategória: 75.000.-Ft értékű sportszerutalvány

VI. kategória: 85.000.-Ft értékű sportszerutalvány

VII. kategória: 100.000.-Ft értékű sportszerutalvány

 

Az összes benevezett és a rendezvény napján aktív települések között az I. – IV. kategóriában 2-2, míg az V. – VII. kategóriában 1-1 díjat sorsolunk ki.

I. kategória: 25.000.-Ft értékű sportszerutalvány (3 db)

II. kategória: 30.000.-Ft értékű sportszerutalvány (3 db)

III. kategória: 50.000.-Ft értékű sportszerutalvány (3 db)

IV. kategória: 70.000.-Ft értékű sportszerutalvány (3 db)

V. kategória: 200.000.-Ft értékű sportszerutalvány (2 db)

VI. kategória: 250.000.-Ft értékű sportszerutalvány (2 db)

VII. kategória: 300.000.-Ft értékű sportszerutalvány (2 db)

A sorsolás közjegyző jelenlétében, 2019. május 30-án történik.

A díjazásánál és a sorsolásban kizárólag azokat a településeket vesszük figyelembe, akik előzetesen feltöltötték az elektronikus felületre a településük programját a megadott határidőig (2019. május 20-ig), és a Kihívás Napján készült és még azon a napon feltöltött fotókkal dokumentálták programjaikat.

9. Költségek:

Az Országos Szervezőbizottság vállalja a központi propaganda, a felkészítés, valamint a fenti díjazás költségeit.

Egyéb költségeket a helyi szervezők fedezik.

10. Egyebek:

  • A 2019. évi kiírásban egymással párhuzamosan hat kategóriát hirdetünk a Kihívás Napja programjaként (települések, tanintézmények, munkahelyek, tűzoltóparancsnokságok, sportszervezetek, 3-1-2 Meridiántorna gyakorlóhelyek).
  • A rendezvény emblémáját csak változtatás nélkül, az Országos Szervezőbizottság hozzájárulásával szabad használni, abból elvenni vagy kitakarni tilos!
  • A nevezési adatokban történt változások be nem jelentéséből adódó gondokért az Országos Szervezőbizottság felelősséget nem vállal.