fbpx

1. A rendezvénysorozat célja:

A munkavállalók sportolásra ösztönzése a május 31-én zajló Kihívás Napja rendezvényen, valamint mindennapjaikban.

2. Helye, ideje:

A nevező szerkesztőségek munkavállalói által kijelölt helyszíneken.

2017. május 1. 00:00-tól – 2017. május 31. 21:00 óra között.

3. Rendezők:

A Kihívás Napja országos koordinációját, irányítását és pontozását a Magyar Szabadidősport Szövetség, (továbbiakban: szövetség), míg az egyes szerkesztőségek saját programjainak lebonyolítását és annak internetes feltöltését a benevezett szerkesztőségek végzik.

4. A verseny résztvevői:

A szerkesztőségek munkavállalóiból álló 3-8 fős csapatok. Fontos, hogy létszámtól függetlenül, egyenlő eséllyel indul valamennyi csapat.

5. Lebonyolítás:

A lebonyolítás lényege, hogy az adott időszakon belül, melyik szerkesztőség csapata végez több testmozgást, sportaktivitást (időtartam és rendszeresség tekintetében) a másik szerkesztőség csapatához képest, illetve melyik szerkesztőség csapata vált inkább aktív életmódra.

Aktív testmozgásnak, sportaktivitásnak a legalább 30 perc pulzusnövelő mozgás értendő.

A szerkesztőségi csapattagoknak tájékoztatniuk kell teljesítéseikről a szövetséget. Ennek módja: a regisztrációt követően megosztott netes felületen található edzésnaplóban. Egy csapattag egy napon akár többször is sportolhat.

A csapat aktuális részeredménye minden feltöltés után megtekinthető a www.kihivasnapja.hu honlapon. A játék értékelésében a cégek csapatai vesznek részt. A vetélkedés végleges eredményét a szövetség a honlapon teszi közzé.

6. Díjazás:

A legaktívabb csapat díja a „Magyarország Legsportosabb Szerkesztősége” cím, és a vele járó serleg.

A három legaktívabb csapat között 100.000.-Ft összértékű élménycsomagokat osztunk szét.

A versenyen résztvevő további csapatokat emléklappal jutalmazzuk.

7. Ajánlott program:

  • Teljesítmény növelést célzó edzés: legalább 30 perc pulzusnövelő mozgás
  • Szokásos, mindennapi tevékenységek testmozgással való kiváltása (30 perc séta, munkába járás kerékpárral, lépcsőzés lift használata helyett, stb.)

8. Helyezések eldöntése:

A győztes az a csapat, melynek tagjai a legtöbb sportaktivitást és testmozgást regisztrálták egy főre vetítve.

9. Nevezés:

A nevezésnek tartalmaznia kell: a szerkesztőség nevét, email címét, pontos címét, a csapat nevét, a csapatvezető nevét és telefonszámát és a csapattagok nevét.

A jelentkezésre a www.kihivasnapja.hu oldalon van lehetőség.

A jelentkezés véglegesítéséhez a nevezési lapot 1 példányban ki kell nyomtatni, az előírt helyen cégszerűen alá kell írni és a Szövetség címére kell beküldeni (postán vagy emailen, szkennelt formátumban).

 

Részvételi díj: INGYENES!

A nevezések beérkezési határideje: 2017. április 26. 14:00

10. Egyebek:

  1. A 2017. évi kiírásban egymással párhuzamosan hat kategóriát hirdetünk a Kihívás Napja programjaként (települések, tanintézmények, tűzoltóparancsnokságok, cégek, szerkesztőségek, magánszemélyek).
  2. A versenyben a sorsolási lapot kitöltő személyek között az Országos Szervezőbizottság több százezer forint összértékben egyéni sportfelszereléseket sorsol ki.
  3. A települések, a tanintézmények, a tűzoltóparancsnokságok, a cégek és a szerkesztőségek versenyrendszerében részt vevő magánszemélyek a külön részükre kiírt játékban is megmérettethetik magukat.
  4. A rendezvény emblémáját csak változtatás nélkül, az Országos Szervezőbizottság hozzájárulásával szabad használni, abból elvenni vagy kitakarni tilos!
  5. A nevezési adatokban történt változások be nem jelentéséből adódó gondokért az Országos Szervezőbizottság felelősséget nem vállal.

Versenykiírás letöltése szerkesztőségek és média számára (.PDF)