fbpx

1. A rendezvénysorozat célja:

A Munkahelyi dolgozók figyelmének felhívása a sportra, a közösségi játékokra, az egészséges életmódra, kedvteremtés körükben a rendszeres sportoláshoz.

Magyarország lakosságának megszólítása, hogy 2019-ben is legyen mindenkinek saját kihívása ezen a napon!

2. Helye, ideje:

A nevező csapatok által kijelölt helyszíneken.

2019. április 30. 00:00-tól – 2019. május 29. 21:00 között.

3. Rendezők:

A Kihívás Napja országos koordinációját, irányítását és pontozását a Magyar Szabadidősport Szövetség, (továbbiakban: Szövetség), míg az egyes cégek saját programjainak lebonyolítását és annak internetes feltöltését a benevezett cégek végzik.

4. A verseny résztvevői:

Adott munkahely munkavállalóiból álló 3-8 fős csapatok. Fontos, hogy létszámtól függetlenül, egyenlő eséllyel indul valamennyi csapat.
A versenykiírás tartalmát és feltételeit elfogadó

A versenykiírás tartalmát és feltételeit elfogadó

 • munkahelyi csapatok (jelen kiírás alapján)
 • magyarországi települések (külön kiírás alapján)
 • tanintézmények (külön kiírás alapján)
 • tűzoltóparancsnokságok dolgozói (külön kiírás alapján)
 • sportszervezetek (külön kiírás alapján)
 • 3-1-2 Meridiántorna gyakorlói (külön kiírás alapján)

A helyi sportjátékokban lakhelytől, kortól, munkahelytől és nemzetiségtől függetlenül bárki részt vehet.

5. Lebonyolítás:

A lebonyolítás lényege, hogy az adott időszakon belül, melyik cég csapata végez több testmozgást, sportaktivitást (időtartam és rendszeresség tekintetében) a másik csapathoz képest, illetve melyik munkahely csapata vált inkább aktív életmódra.

Aktív testmozgásnak, sportaktivitásnak a legalább 30 perc pulzusnövelő mozgás értendő.

A csapattagoknak tájékoztatniuk kell teljesítéseikről a Szövetséget www.kihivasnapja.hu oldalon a regisztrációt követően a netes felületen található edzésnaplóban. Egy csapattag egy napon akár többször is sportolhat.

A játék értékelésében a munkahelyi csapatainak eredményeit vesszük figyelembe. A vetélkedés végleges eredményét a Szövetség a honlapon teszi közzé.

6. Díjazás:

A legaktívabb csapat díja a „Magyarország Legsportosabb Munkahelye” cím, és a vele járó serleg.

A három legaktívabb csapat között 150.000.-Ft összértékű élménycsomagokat osztunk szét.

A versenyen résztvevő további csapatokat emléklappal jutalmazzuk.

7. Ajánlott program:

 • Teljesítménynövelést célzó edzés: legalább 30 perc pulzusnövelő mozgás
 • Szokásos, mindennapi tevékenységek testmozgással való kiváltása (30 perc séta, munkába járás kerékpárral, lépcsőzés lift használata helyett stb.)

8. Helyezések eldöntése:

A győztes az a csapat, melynek tagjai a legtöbb sportaktivitást és testmozgást regisztrálták egy főre vetítve.

9. Nevezés:

A nevezésnek tartalmaznia kell: az adott munkahely nevét, email címét, pontos címét, a csapat nevét, a csapatvezető nevét és telefonszámát és a csapattagok nevét.

Nevezésre a www.kihivasnapja.hu oldalon van lehetőség.

Részvételi díj: INGYENES!

A nevezések beérkezési határideje: 2019. április 29. 14:00

10. Egyebek:

 • A 2019. évi kiírásban egymással párhuzamosan hat kategóriát hirdetünk a Kihívás Napja programjaként (települések, tanintézmények, tűzoltóparancsnokságok, munkahelyek, sportszervezetek, 3-1-2 Meridiántorna gyakorlói).
 • A rendezvény emblémáját csak változtatás nélkül, az Országos Szervezőbizottság hozzájárulásával szabad használni, abból elvenni vagy kitakarni tilos!
 • A nevezési adatokban történt változások be nem jelentéséből adódó gondokért az Országos Szervezőbizottság felelősséget nem vállal.