1. A rendezvénysorozat célja:

A munkavállalók sportolásra ösztönzése a május 30-án zajló Kihívás Napja rendezvényen, valamint mindennapjaikban.

2. Helye, ideje:

A nevező cégek munkavállalói által kijelölt helyszíneken.

2018. május 1. 00:00-tól – 2018. május 30. 21:00 között.

3. Rendezők:

A Kihívás Napja országos koordinációját, irányítását és pontozását a Magyar Szabadidősport Szövetség, (továbbiakban: Szövetség), míg az egyes cégek saját programjainak lebonyolítását és annak internetes feltöltését a benevezett cégek végzik.

4. A verseny résztvevői:

A cégek munkavállalóiból álló 3-8 fős csapatok. Fontos, hogy létszámtól függetlenül, egyenlő eséllyel indul valamennyi csapat.

5. Lebonyolítás:

A lebonyolítás lényege, hogy az adott időszakon belül, melyik cég csapata végez több testmozgást, sportaktivitást (időtartam és rendszeresség tekintetében) a másik cég csapatához képest, illetve melyik cég csapata vált inkább aktív életmódra.

Aktív testmozgásnak, sportaktivitásnak a legalább 30 perc pulzusnövelő mozgás értendő.

A céges csapattagoknak tájékoztatniuk kell teljesítéseikről a Szövetséget. Ennek módja: a regisztrációt követően megosztott netes felületen található edzésnaplóban. Egy csapattag egy napon akár többször is sportolhat.

A játék értékelésében a cégek csapatai vesznek részt. A vetélkedés végleges eredményét a Szövetség a honlapon teszi közzé.

6. Díjazás:

A legaktívabb csapat díja a „Magyarország Legsportosabb Cége” cím, és a vele járó serleg.

A három legaktívabb csapat között 150.000.- Ft összértékű élménycsomagokat osztunk szét.

A versenyen résztvevő további csapatokat emléklappal jutalmazzuk.

7. Ajánlott program:

  • Teljesítmény növelést célzó edzés: legalább 30 perc pulzusnövelő mozgás
  • Szokásos, mindennapi tevékenységek testmozgással való kiváltása (30 perc séta, munkába járás kerékpárral, lépcsőzés lift használata helyett, stb.)

8. Helyezések eldöntése:

A győztes az a csapat, melynek tagjai a legtöbb sportaktivitást és testmozgást regisztrálták egy főre vetítve.

9. Nevezés:

A nevezésnek tartalmaznia kell: a cég nevét, email címét, pontos címét, a csapat nevét, a csapatvezető nevét és telefonszámát és a csapattagok nevét.

A jelentkezésre a www.kihivasnapja.hu oldalon van lehetőség.

Részvételi díj: INGYENES!

A nevezések beérkezési határideje: 2018. április 30. 14:00

10. Egyebek:

  • A 2018. évi kiírásban egymással párhuzamosan négy kategóriát hirdetünk a Kihívás Napja programjaként (települések, tanintézmények, tűzoltóparancsnokságok, munkahelyek).
  • A rendezvény emblémáját csak változtatás nélkül, az Országos Szervezőbizottság hozzájárulásával szabad használni, abból elvenni vagy kitakarni tilos!
  • A nevezési adatokban történt változások be nem jelentéséből adódó gondokért az Országos Szervezőbizottság felelősséget nem vállal.